Storke i Bindslev

Storken har fra at være en karakterfugl i Danmark udviklet sig til at være en sjældenhed

Mere end 6 år siden

Den gamle sang af B.S. Ingemann er måske ved at får ny aktualitet, i hvert fald i Vendsyssel, som man godt få den tanke om er ved at udvikle sig til et eldorado for sjældne fugle. Først var det havørne, der kom til Nordjylland og begyndte at yngle vildt. Så er der set en høgeugle ved Tversted og senest er 6 storke observeret på en eng ved Bindslev.

Storken har fra at være en karakterfugl i Danmark udviklet sig til at være en sjældenhed, især som ynglende. I 1900 var der registreret 4000 ynglende par af arten hvid stork. I dag er der kun ét par vildtlevende storke og de holder til i Smedager i Sønderjylland.

Storkene holder til i svampede engområder, vandhuller og lavvandede vådområder, hvor den kan finde padder, snoge, større insekter samt mus. Så hvis man er en lille bredmundet frø, må man hellere passe på!

Og sanglæreren kunne måske tage den gamle sang op igen:

Stork, stork, langeben,

Hvor var du så længe!

Kommentarer & synes godt om