Kystdirektoratet henter sand fra Hirtshals til Lønstrup

Hirtshals er valgt til at være stedet hvor sand til strandfodring i Lønstrup skal komme fra

Mere end 7 år siden

Der har siden 1984 været et- og treårige aftaler mellem staten, Nordjyllands Amt og Hjørring Kommune om kystbeskyttelsen på den 1.100 meter lange strækning ud for Lønstrup. Den nuværende aftale mellem staten og kommunen er den første femårige aftale og omfatter årene 2009 - 2013. Der er derfor indgået en ny aftale for perioden 2014 - 2018.

Sandet er næsten alle år indvundet på stranden sydvest for Hirtshals Havn og transporteret til Lønstrup på lastbil. Da det naturligvis er generende for beboerne i Lønstrup med den tunge transport gennem byen, har det flere gange været undersøgt, om det var muligt at få sandet ind fra søsiden.

Det har hver gang vist sig at være en noget dyrere løsning på grund af den forholdsvis beskedne sandmængde. I 2011 blev der imidlertid som et forsøg gennemført en fodring fra søsiden. Sandet var oprenset i indsejlingskorridoren til Hirtshals Havn og blev i Lønstrup pumpet ind på stranden henholdsvis lige syd for den sydligste bølgebryder og lige nord for landingspladsen.

Herfra blev sandet fordelt på strækningen med dumpers. I 2012 blev fodringen igen udbudt som fodring fra søsiden. Denne gang skete fordelingen af sandet på stranden direkte via rørledningen. Udfordringen var at holde mest muligt sand på stranden og samtidig undgå, at spulevandet beskadigede bølgebrydere og skråningsbeskyttelse.

I udbuddet i 2013 skulle der gives en pris på både indpumpning fra søsiden og tilkørsel på land. Sidstnævnte metode var billigst og blev derfor valgt.


Her ses strækningen ved Lønstrup som skal fodres med sand fra Hirtshals.
Foto: Kystdirektoratet / Google Maps


Foto: Kystdirektoratet

Kilde: Kystdirektoratets Fællesaftale 2014

Vores reklamepladser ses over 3.000 gange om ugen!

Læs mere om annoncering

Kommentarer & synes godt om

Vores reklamepladser ses over 3.000 gange om ugen!

Læs mere om annoncering