Reklamation

Vi opfordrer til, at du reklamerer så hurtigt som muligt, efter du har konstateret en fejl. Det giver os de bedste muligheder for at rette op på de fejl og mangler, der måtte opstå. Du kan reklamere ved at sende os en e-mail eller skrive til os vha. hjemmesidens kontaktfunktion.

Rettelser vil blive foretaget hurtigst muligt, og de vil fremgå direkte i forbindelse med den konkrete historie. Skipperposten bestræber sig meget på at viderebringe korrekte informationer i overensstemmelse med pressenævnets retningslinjer – og i henhold til god presseetik i almindelighed. Skulle der opstå fejl, er vi derfor meget glade for at blive gjort opmærksom på det.

Klager

Du kan klage til Skipperposten via e-mail eller fysisk brev til adressen Vilh Carlsens Vej 12, 9800 Hjørring. Brevet skal mærkes "Skipperposten". Din klage vil blive besvaret af rette vedkommende, afhængigt af klagens indhold og omfang. Bemærk, at der er en klagefrist på 12 uger regnet fra offentliggørelsen af den konkrete historie.

Hvis Skipperposten afviser din klage kan du, senest 12 uger efter, indbringe den for Pressenævnet. Pressenævnet er et uafhængigt, offentligt nævn, der er nedsat ved Medieansvarsloven. For at klage til Pressenævnet skal du have en såkaldt retslig interesse i sagen. Klager til Pressenævnet skal sendes til sekr@pressenaevnet.dk eller pr. brev til Pressenævnet, Adelgade 11-13, 1304 København K.