Handelsbetingelser

Disse handelsbetingelser finder anvendelse på varer/tjenester købt fra Skipperposten.dk, der udbydes af en eller flere af følgende juridiske ejere, medmindre andet fremgår af den pågældende hjemmeside, skriftligt er aftalt eller følger af ufravigelig lovgivning. For nemheds skyld benævnes alle ovennævnte juridiske ejere under den samlede betegnelse "Skipperposten". Betegnelsen "ydelse(r)" og/eller "tjeneste(r)" inkluderer alle former for købte ydelser, herunder serviceydelser, annoncer, gavekort, værdibeviser og lignende.

Du skal være mindst 18 år for at handle på Skipperposten. Ved bestilling af varer på Skipperposten, bekræfter du, at du er 18 år eller derover. Derudover accepterer du Skipperposten's handelsbetingelser og vilkår & betingelser for brug for brug af hjemmesiden.

Pkt. 1 — Ordreafgivelse (bestilling)

Bestilling af annoncer for private og foreninger foretages online og kan ikke ske ved telefonisk henvendelse, medmindre dette tydeligt fremgår på den pågældende underside.

Ved bestilling angiver du til Skipperposten navn, adresse, e-mail og andre personlige oplysninger, som behandles i henhold til Skipperposten's vilkår & betingelser for brug.

Efter bestillingen og betalingen modtager du en e-mail med en ordrebekræftelse, som har et ordrenummer. Dette nummer skal bruges ved korrespondance med Skipperposten. I tilfælde hvor du køber værdibeviser, der er beregnet til indløsning hos en af Skipperpostens samarbejdspartnere, eller i øvrigt køber varer og ydelser fra Skipperposten's samarbejdspartner, er samarbejdspartneren din aftalepart. I sådanne tilfælde er Skipperposten alene formidler af tilbuddene fra samarbejdspartneren, og er derfor ikke part i den aftale, du ved dit køb indgår med samarbejdspartneren, medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning.

1.1 Gavekort eller værdibeviser — Vedrører dit køb gavekort eller værdibeviser, modtager du umiddelbart efter din ordrebekræftelse dit gavekort/værdibevis pr. e-mail. Dette skal du printe og medbringe hos vores samarbejdspartner, når du ønsker at gøre brug af det. Hvis værdibeviset ikke er kommet inden for 2 timer, skal du rette henvendelse til Skipperposten pr. e-mail. Husk at tjekke i mappen ”uønsket post”. Som køber er det dit ansvar at tjekke, om værdibeviset er i overensstemmelse med det, du bestilte. Hvis ikke, skal du hurtigst muligt rette henvendelse til Skipperposten pr. e-mail, så din ordre bliver korrekt.

Pkt. 2 — Betaling og sikkerhed

Alle anførte priser er vejledende priser inkl. moms, afgifter og told. Skipperposten tager forbehold for trykfejl, kurs- og prisændringer samt tekniske fejl, der måtte have forårsaget forkert prisangivelse. Ved betaling hos Skipperposten, anvendes QuickPay ApS i forbindelse med køb af tjenester og betaling med kreditkort eller MobilePay.

Pkt. 3 — Levering

Følgende leveringsbetingelser er gældende, hvis intet andet er angivet på undersiden eller følger af din aftale med samarbejdspartneren. Vi gør opmærksom på, at vore samarbejdspartneres leveringsbetingelser kan variere, og du bør derfor tjekke disse på samarbejdspartnerens hjemmeside.

3.1 Fysisk levering — Afsendelse af post-/pakkeforsendelse overdrages til Post Danmark dagen efter bestillingen. Er din levering forsinket eller fejlleveret, og skyldes det ikke Skipperposten, kan vi ikke stilles til ansvar, og du skal derfor rette henvendelse til PostDanmark.

3.2 Annoncering for private og foreninger — Ved køb af annoncer (for private og foreninger), der skal indrykkes i Skipperposten, sker leveringen indenfor 6 timer, efter ordrens afgivelse og betaling. Du modtager en ordrebekræftelse på e-mail, umiddelbart efter du har gennemført betalingen. Skipperposten kan ikke stilles til ansvar for tabt annoncetid, indenfor disse 6 timer, som udregnes fra ordrens afgivelse og fremgår af ordrebekræftelsen.

3.3 Værdibeviser og gavekort — Ved køb af værdibeviser og gavekort, der skal indløses hos samarbejdspartnere, sker levering til din e-mail umiddelbart efter du har modtaget din ordrebekræftelse. Skipperposten er alene formidler af tilbuddene fra samarbejdspartnere. Den vare eller tjenesteydelse, du har købt og som du indløser ved brug af dit værdibevis eller gavekort, leveres derfor til dig i overensstemmelse med samarbejdspartneres leveringsbetingelser. Som udgangspunkt fremgår leveringsbetingelserne af din ordrebekræftelse, og ellers henviser vi dig til at tjekke samarbejdspartnerens hjemmeside.

Pkt. 4 — Force Majeure

Hverken Skipperposten eller samarbejdspartneren er ansvarlige for manglende opfyldelse af sine forpligtelser, i henhold til aftalen, hvis den manglende opfyldelse af handlen skyldes force majeure eller tvingende omstændigheder, og parterne ikke ved indgåelsen af aftalen burde have taget hindringen i betragtning eller senere kunne have undgået den.

Pkt. 5 — Fortrydelsesret

Som udgangspunkt har du 14 dages fortrydelsesret i henhold til dansk lovgivning, når du handler på internettet. Dette gælder naturligvis også hos Skipperposten og hos vores samarbejdspartnere. Gør du brug af fortrydelsesretten er det vigtigt, at du oplyser dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og eventuelt gavekort- eller værdibevisnummer, så vi og vores samarbejdspartner har mulighed for at identificere dig.

Har du købt en vare, løber fortrydelsesfristen fra den dag, du modtager varen. Fortryder du dit køb, skal du inden fortrydelsesfristens udløb give Skipperposten og samarbejdspartneren meddelelse om, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du skal sende din vare retur til afsenderadressen inden for 14 dage efter, du har givet meddelelse om, at du ønsker at udnytte fortrydelsesretten. Det er vigtigt, at du modtager en kvittering fra posthuset om, at du har tilbagesendt varen inden for de 14 dage i tilfælde af, at der opstår forsinkelser med leveringen.

Vi kontrollerer i forbindelse med fortrydelse, at returneringen lever op til betingelserne herfor, og herefter tilbagebetales værdien af det købte til dig. Værdien er den pris, du betalte for varen, inklusiv leveringsomkostninger, medmindre du har valgt en anden leveringsform end den billigste, som vi har tilbudt dig. Dette gælder, uanset om varen er faldet eller steget i pris siden din bestilling.

Tilbagebetalingen sker ved en overførsel til det betalingskort, som blev anvendt ved købet. Ønsker du at udnytte fortrydelsesretten, betaler du selv eventuelle returneringsomkostninger.

5.1 Tjenesteydelse og digitalt indhold — Ved levering af digitalt indhold har du ikke fortrydelsesret, hvis du giver samtykke til, at aftalens opfyldelse påbegyndes inden fortrydelsesfristens udløb, og anerkender, at du dermed mister din fortrydelsesret. Det vil fremgå af din ordrebekræftelse, at du har givet samtykke til, at aftalens opfyldelse påbegyndes, og at du har anerkendt, at du mister din fortrydelsesret.

5.2 Annoncering for private og foreninger — Da annoncer (for private og foreninger) indrykkes indenfor 6 timer fra ordrens afgivelse, gør pkt. 5.1 i nærværende aftale sig også gældende i denne sammenhæng.

Pkt. 6 — Fejl, reklamation og andre henvendelser

Opstår der fejl eller problemer i forbindelse med dit køb på Skipperposten, kan du naturligvis rette henvendelse til os på e-mail eller vha. vores kontaktformular, og vi vil være behjælpelige med at løse problemet.

Køber du en vare eller tjenesteydelse, der skal leveres fra en af Skipperpostens samarbejdspartnere, skal du rette henvendelse til samarbejdspartneren, såfremt du opdager fejl ved varen, har fået leveret en forkert vare, eller varen viser sig på anden måde at være mangelfuld. Skipperposten er alene formidler i sådanne handler. Reklamation til samarbejdspartneren skal ske inden for rimelig tid. Det betyder, at du skal rette henvendelse til samarbejdspartneren pr. e-mail eller telefon og gøre opmærksom på problemet hurtigst muligt. Hvis fejlen ikke kan afhjælpes via e-mail eller telefon, vil du få instruktioner om andre løsningsmuligheder, som f.eks. reparation eller ombytning af varen. Efter 2 år fra modtagelse af varen gælder din reklamationsret ikke længere.

Hverken Skipperposten eller vores samarbejdspartnere kan gøres ansvarlige for et beløb, der er større end gavekortet/værdibevisets værdi.

6.1 Værdibeviser og gavekort — Har du købt gavekort eller værdibeviser, der skal indløses hos en af vore samarbejdspartnere, skal klager over utilfredsstillende oplevelser rettes til samarbejdspartneren. Dog vil Skipperposten gerne høre fra dig, hvis du har haft en sådan oplevelse hos en af vore samarbejdspartnere, så vi kan reagere på det og være behjælpelige ved en eventuel klagesag.

Pkt. 7 — Udløb af gavekort og værdibevisers gyldighed

Gyldighedsperioden for dit gavekort/værdibevis er som udgangspunkt angivet på beviset. Hvis ikke der er angivet noget på gavekortet/værdibeviset, er gyldighedsperioden 6 måneder fra udstedelsen, dvs. fra den dato du modtog det pr. e-mail.

Hvis du har købt et værdibevis, som vedrører en vare eller tjenesteydelse, der kun udbydes af vores samarbejdspartner i en begrænset periode, på en bestemt dato el. lign. (f.eks. et arrangement/event), vil værdibevisets gyldighed automatisk være begrænset hertil.

Pkt. 8 — Ansvarsbegrænsning og forbehold

Skipperposten forbeholder sig ret til at ændre nærværende betingelser til enhver tid. Ved ændringer, der kan påvirke dig som tidligere køber væsentligt, får du naturligvis meddelelse herom pr. mail. De gældende betingelser vil altid være tilgængelige i en opdateret version på Skipperposten.dk.

Skipperposten tager forbehold for eventuelle skrive- og/eller trykfejl på hjemmesiderne, og kan ikke stilles til ansvar for, hvad en samarbejdspartner har angivet på egen hjemmeside.

Vi bestræber os på, at vores hjemmeside er tilgængelig døgnet rundt, men kan af mange årsager ikke garantere, at siderne til enhver tid er i fuld funktion, fuldt opdaterede og fejlfri. Skipperposten kan ikke drages til ansvar for eventuelle følger pga. brug af hjemmesiderne, såsom skader på dit computersystem, tab af annoncetid (ved køb af annoncering for private og foreninger) eller tab af data.

Du er selv ansvarlig for det tekniske udstyr og software, som kræves for at kunne benytte hjemmesiderne, f.eks. internetadgang, browser, e-mail m.m. Skipperposten fraskriver sig derfor ansvar for ethvert tab forårsaget af, at du har anvendt servicen uden at følge de tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger.

Eventuelle reklamations- eller erstatningskrav skal rettes mod samarbejdspartneren, men vi vil gerne høre om din oplevelse. Sådanne henvendelser skal rettes til vores e-mail.

8.1 Værdibeviser og gavekort — Skipperposten er ikke forpligtet til at udbetale erstatning for et eventuelt tab, du måtte lide som følge af
  1. at værdibeviset ikke er blevet indløst af samarbejdspartneren,
  2. at varen eller tjenesteydelsen ikke svarede til dine forventninger,
  3. samarbejdspartnerens konkurs, lukning eller ophør,
  4. andre forhold der berører den tjenesteydelse eller vare, som værdibeviset vedrører.
Pkt. 9 — Behandling af personoplysninger

Når du handler på Skipperposten er du omfattet af vores du vores vilkår & betingelser i forbindelse med afgivelse af personoplysninger.

Kopiering af eller manipulation med ordrebekræftelser, gavekort eller værdibeviser o. lign. er ikke tilladt. Ved mistanke om overtrædelse af denne bestemmelse forbeholder Skipperposten sig ret til at videregive relevante indsamlede oplysninger til den respektive samarbejdspartner eller andre involverede.

Pkt. 10 — Lovvalg og tvister

Køb gennem Skipperposten, der knytter sig til ovenstående vilkår m.v., er underlagt dansk ret. Ved din brug af Skipperposten anerkender du, at enhver tvist mellem dig og Skipperposten vedrørende ovenstående vilkår m.v., skal afgøres ved de danske domstole, nærmere Retten i Hjørring, efter dansk ret.

Pkt. 11 — Virksomhedsinformation

Skipperposten v/ Priverv
Vilh Carlsens Vej 12
9800 Hjørring
P-nummer: 1021645326
CVR-nummer: 35342133 Priverv

Pkt. 12 — Kontaktinformationer

Skipperposten kan altid kontaktes på e-mail til hej@priverv.dk eller vha. hjemmesidens kontaktformular.

Vedrører dit køb varer eller tjenesteydelser, der skal leveres fra en af Skipperpostens samarbejdspartnere, eller køb af gavekort/værdibeviser til indløsning hos vores samarbejdspartnere, skal henvendelse rettes til den pågældende samarbejdspartner. Kontaktoplysningerne på den pågældende samarbejdspartner fremgår som udgangspunkt af den mail, du får tilsendt som bekræftelse på dit køb. Du kan i øvrigt altid finde den pågældende samarbejdspartners kontaktinformationer på samarbejdspartnerens hjemmeside.

Seneste revidering blev foretaget den 03. Marts 2024 kl. 23:48.