Transportministerens første ´´første spadestik´´..

..gør Jyllandskorridoren stærkere. Første spadestik blev taget i tirsdags på Hirtshals Havn

Mere end 11 år siden

Transportminister Magnus Heunicke blev assisteret af transportordfører for Socialdemokraterne Rasmus Prehn, da han tog det første spadestik til godsbaneterminalen på Hirtshals Havn tirsdag den 18. november 2014. Godsbaneterminalen vil betyde en styrkelse af Jyllandskorridoren og vil samtidig gøre Hirtshals Havns position som et omdrejningspunkt for godstransporten i Skandinavien endnu stærkere.

Heunicke blev ved arrangementet i Hirtshals efterfulgt af borgmester i Hjørring Kommune Arne Boelt og Næstformand ved Hirtshals Havn Knud Damgaard, der lige som transportministeren så ud over den lokale virkning af terminalen og vendte blikket mod hele Jylland og Skandinavien.Transportminister Magnus Heunicke sagde således i forbindelse med det, der faktisk var ministerens første "første spadestik":
- Det her er ikke blot en investering og en terminal, der har en lokal virkning i form af arbejdspladser og effektiv godshåndtering. Det her er et stykke infrastruktur, der har en stor betydning for Danmark - det er enestående i dansk godstransport. Derfor er det her en stor dag for hele Danmark og en stor dag for logistikken i Skandinavien. Vi har behov for grønne transportløsninger, og vi har behov for at få aflastet motorvejsnettet, da det er til gavn for vores miljø og for transporten i Europa.

Med etableringen af godsbaneterminalen bliver Hirtshals Havn et multimodalt omdrejningspunkt i Skandinavien, og dermed rummer Hirtshals et væsentligt potentiale for sammenkobling af vejtransport, banetransport og søtransport, hvormed der med Hirtshals Havn som logistikcenter kan skabes transportløsninger, der er mere effektive, hurtigere og billigere og mere miljørigtige end de transportløsninger, der traditionelt præger transportmarkedet i dag. Når godstransporten har mulighed for at skifte transportform, vil det hele tiden være muligt at optimere godsstrømmene og udnytte kapaciteterne på skibe, godstog og lastbiler.Arne Boelt, Hjørring Kommunes borgmester, udtalte ved begivenheden:
- Hirtshals Havn er en usleben diamant, da den rummer masser af potentialer, som vi slet ikke har set endnu, og som vi måske slet ikke kender endnu. Den udvikling, som godsbaneterminalen sætter endnu mere fart på, vil vi se meget mere af i fremtiden, fordi mange virksomheder er ved at få øjnene op for, hvad Hirtshals Havn kan bruges til. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, at der er mange, der får noget ud af den her investering, især på Jyllandskorridoren.

Fra godsoperatørerne meldes allerede om betydelig interesse i godsmarkedet for de muligheder som godsbaneterminalen vil give, og dermed ser det allerede ud til, inden anlægsarbejder går i gang, at investeringen vil give den effekt for transportsektoren og samfundet, som det er forventet.

Det er forventningen, at Hirtshals over de kommende år vil udvikle sig til ét samlet effektivt logistikcenter, der kan tilbyde transportbranchen og en lang række industri- og serviceerhverv helt nye muligheder i Skandinavien. De nuværende omdrejningspunkter i logistikcentret vil være godsbaneterminalen, Hirtshals Transport Center og Hirtshals Havn.Godsbaneterminalen omfatter et opmarch og trafikområde på 24.000 kvadratmeter og et spor på 675 meter. Anlægsarbejderne omkring godsbaneterminalen udgøres af en samlet statslig finansiering på 33 mio. kr. baglandsinfrastruktur ved havnen i Hirtshals, og forventes at stå færdig medio 2015.

Etableringen af godsbaneterminalen er det første af tre omfattende anlægsarbejder, der gennemføres i 2015 i Hirtshals,  og som vil betyde væsentlige forbedringer af logistikken og erhvervsmulighederne i Hirtshals.

Kommentarer & synes godt om