Vækst og omsætningsrekord på Hirtshals Havn

Med udgangen af 2014 kan Hirtshals Havn igen præsentere en ny rekordomsætning

Mere end 10 år siden

Med udgangen af 2014 kan Hirtshals Havn igen præsentere en ny rekordomsætning på 68,5 mio. kr., og samtidig kan havnen fremvise en vækst på 8,2 % fra 2013 til 2014. Dette er nogle af de hovedtal, havnens bestyrelsesformand Anker Laden-Andersen kan fremlægge i forbindelse med præsentationen af den nordjyske erhvervshavns regnskab for 2014.

Bestyrelsesformand Anker Laden-Andersen siger ved præsentationen af årsregnskabet for 2014:

- Det er naturligvis tilfredsstillende at kunne fremlægge et årsregnskab, der rummer en omsætningsrekord på 68,5 mio. kr. og et regnskabsresultat på 11,3 mio. kr. At vi realiserer et pænt regnskabsresultat matcher først og fremmest de væsentlige investeringer i landudvidelse og infrastruktur, som vi gennemfører allerede i 2015. Yderligere er rekordomsætningen særligt interessant når vi tager i betragtning, at det reelt er et udtryk for aktiviteterne og erhvervsklimaet på Hirtshals Havn og i Hjørring Kommune. Havnen har over de seneste år realiseret en synlig vækst, og udviklingen skal være fundamentet for den fortsatte udvikling og vækst, som vi her i 2014 konkretiserede i "Vision 2020".

De økonomisk pæne resultater har Hirtshals Havn prioriteret til afvikling af gæld, og dermed har havnen med udgangen af regnskabsåret sikret en sundere økonomi, samt at det økonomiske råderum er forøget. Det forbedrede økonomiske råderum skal gøre havnen mere attraktiv som samarbejdspartner og give havnen mulighed for hurtigere at kunne reagere på nye forretningsmuligheder

Bestyrelsesformand Laden-Andersen fortsætter:

- Vi har på Hirtshals Havn et stærkt fremadrettet perspektiv og samtidig en meget realistisk vurdering af, hvad vi har mulighed for at skabe. Derfor er vi også bevidste om, at hvis vi skal fortsætte væksten, så skal vi tiltrække nye aktiviteter og dermed udvide vores forretning ud over det, vi kender i dag. Den udvikling kommer ikke af sig selv, så allerede i slutningen af 2014 satte vi gang i initiativer, der på kort sigt, på mellemlang sigt og på lang sigt skal skabe yderligere aktivitet og vækst. Vi har en stærk medspiller i Hjørring Kommune, men havnen og kommunen kan ikke sikre den fortsatte positive udvikling ved kun at spille sammen med de virksomheder, der ligger Hirtshals i dag. Vi har haft stigende aktivitet i flere år i træk, og derfor bør erhvervsliv og finansmarkeder vende blikket mod Hirtshals i en erkendelse af, at der er vækst og muligheder her centralt i Skandinavien.

Hirtshals Havn har i starten af 2015 påbegyndt de anlægsarbejder, der i løbet af et år skal give havnen en udvidelse af landarealerne på 250.000 kvadratmeter. Tilsvarende er Transportministeriet og Hjørring Kommune ved at anlægge en godsbaneterminalen mellem Hirtshals Transport Center og Hirtshals Havn, med direkte adgang til motorvej E39. Disse investeringer skal sammen med de stærke samarbejdspartnere, der har valgt Hirtshals Havn som det naturlige omdrejningspunkt for deres forretning, være med til at sikre den fortsatte vækst over de kommende år.

I forlængelse af havnens satsninger omkring erhvervsudvikling, vil havnen sammen med blandt andet Hjørring Kommune i 2015 sætte andre projekter i søen, som vil medvirke til at drive udviklingen i Hirtshals og Hjørring Kommune.

Kommentarer & synes godt om