Skoleleder på plads på Astrup-Sønderskov Friskole

Efter en længere ansættelsesproces er det nu lykkes at ansætte en skoleleder

Mere end 8 år siden

Efter en længere ansættelsesproces er det nu lykkes Skolebestyrelsen på Astrup-Sønderskov Friskole, at ansætte en yderst kompetent skoleleder.

Friskolebestyrelsen valg faldt således på den 34 årige folkeskolelærer og serviceøkonom, Anders Nyborg Thomsen.

Anders har, trods sin alder, flere års erfaring som skoleleder inden for friskoleverdenen. Først som administrativ leder og siden som skoleleder.

Det er friskolebestyrelsens overbevisning, at Anders er manden, der kan efterleve skolens grundværdier og i fællesskab med bestyrelse og forældre give Astrup-Sønderskov Friskole den bedste start. Blandt andet ved at skabe den skole, hvor tryghed og trivsel danner fundamentet for en lokalt forankret skole med høj faglighed.

Anders har desuden familie, som har boet i Astrup i mange år. Han har derigennem kendskab til det sammenhold og engagement, der kendetegner vores lokalsamfund. Derfor er vi i bestyrelsen sikre på, at Anders er den rette til at forstå, hvad lokal forankring af skolen betyder for vores lokalsamfund, og hvorfor et nært samarbejde med det lokale foreningsliv og forretningsliv er en forudsætning for skolens udvikling.

At Anders er en effektiv skoleleder fik bestyrelsen allerede at mærke fredag, hvor der ikke gik mange minutter fra at nyheden blev sendt ud til forældrene til at Anders havde sat stillingsopslag på Jobnet, hvor der nu søges efter engagerede lærere og pædagoger.

- I friskolebestyrelsen glæder vi os rigtig meget over, at det er lykkedes at ansætte en kompetent leder. Vi glæder os ligeledes til samarbejdet frem mod at skabe en helt ny skole i den Astrup-Sønderskov’ske ånd, skrives der.

Den 30. april er der ekstraordinær generalforsamling på skolen, hvor den officielle præsentation af Anders, som vores nye skoleleder, vil finde sted - her får også forældre samt andre interesserede mulighed for at møde den nye skoleleder.

Kommentarer & synes godt om