Nedskæringer: Nærpolitiet i Hirtshals forsvinder

Nedskæringer sender Hirtshals på kollisionskurs med de lovløses samfund

Mere end 5 år siden

På det næste ekstraordinære byrådsmøde i Hjørring, skal de seneste ændringer af politiinsatsen i kommunen vendes. Drastiske nedskæringer som betyder at nærpolitiet i Hirtshals forsvinder fire måneder om året.

Politikere er utilfredse med dette indgreb som kan betyde, at der i yderste konsekvens kan komme til at ligge en klage, over Nordjyllands Politi, på justitsministerens skrivebord, det vurderer borgmester Arne Boelt.

 

»Politiet tilbyder dog at opgradere 
SSP-indsatsen i kommunen« 
(Læs mere i bunden)

 

Arne Boelt og andre byrådspolitikere føler sig vrede og helt uden indflydelse.

- I disse forfærdelige tider med terror synes jeg ærlig talt, at det er vigtigere at opgradere politiindsatsen på en havn med godt 2,4 millioner passagerer årligt. Vi ville hellere, at politiet kører ud fra Hirtshals end at man samler det i Hjørring, siger Arne Boelt til Nordjyske.dk.

 

 

Hvad er SSP-samarbejdet?

SSP-samarbejdet opbygger lokale netværk, der kan forebygge at børn og unge begår kriminalitet samt forebygge unges uhensigtsmæssige brug af rusmidler. SSP-netværket har et stort lokalkendskab og kan derfor opfange faresignaler og udviklingstendenser i kriminaliteten og i børns og unges levevilkår tidligt nok til, at der kan gøres en indsats. 

Indsatsformer

SSP-samarbejdet i Hjørring Kommune, opdeler indsatsen i tre niveauer: 

Primær forebyggelse:

Den generelle forebyggende indsats, som er en bred indsats over for alle børn og unge. Selvom målgrupper ikke har vist tegn på kriminel adfærd, er den generelle indsats vigtig. Indsatsen arbejder bl.a med børn og unges holdning til kriminalitet og kan være med til at bearbejde årsagerne til, at nogle børn og unge på et tidspunkt begår noget ulovligt.

Sekundær forebyggelse:

Den specifikke indsats, som hjælper børn og unge, som er i fare for at blive kriminelle. Den specifikke indsats sættes ind over for grupper af børn og unge, som har været på kant med loven eller som viser tegn på at være omsorgs- og/eller opdragelsessvigtede.

Tertiær forebyggelse:

Den individorienterede indsats, som er rettet mod den lille gruppe børn og unge, som har udviklet et kriminelt mønster. Indsatsen er individuel og skal forebygge at de unge begår ny kriminalitet.

Vores reklamepladser ses over 3.000 gange om ugen!

Læs mere om annoncering

Kommentarer & synes godt om

Vores reklamepladser ses over 3.000 gange om ugen!

Læs mere om annoncering