Myndighedsmisbrug: Kan fortsat sejle laks til Hirtshals

Bergen Tingrett afsagde mandag dom i en sag mellem Hav Line og den norske stat

Mere end 4 år siden

Bergen Tingrett afsagde mandag dom i den sag, som logistikvirksomheden Hav Line havde anlagt mod den norske stat. Retten mener, at den norske stats forsøg på at forhindre den innovative transport af laks fra de norske laksegårde til Hirtshals, som den selvsamme stat tidligere havde givet tilladelse til, må anses som myndighedsmisbrug.

Med dommen, der blev afsagt mandag den 15. juni, betegner Bergen Tingrett altså den norske stats handlemåde som myndighedsmisbrug. Ifølge retten i Bergen har den norske stat udvist "grov urimelighed" i forbindelse med omgørelsen af de tilladelser, som lå til grunde for Hav Lines investering på kr. 800 mio. i slagteskibet "Norwegian Gannet" og den højautomatiserede lakseterminal på Hirtshals Havn.


Foto: Hirtshals Havn

Mandag var en glædens dag. Efter en lang retssag har vi vundet en afgørende dom, og Bergen Tingrett har pålagt den norske stat at følge lovgivning og regler. Vi har nu en klar horisont at arbejde ud fra, og selvom der skulle komme forsøg på bureaukratiske benspænd, så er vi klar til at arbejde for nytænkningen i norsk lakseindustri og væksten her i Hav Line, siger Hav Lines bestyrelsesformand Carl-Erik Arnesen.

Hav Line metoden, der er gjort til virkelighed med slagteskibet "Norwegian Gannet" og lakseterminalen i Hirtshals, indebærer, at laksen hentes direkte ved de norske laksegårde og slagtes ombord under sejladsen til Hirtshals. I Hirtshals sorteres og pakkes laksen før transporten direkte til de europæiske markeder. Hav Line kan dermed forsyne markederne i Europa med højkvalitetslaks, hvis samlede transporttid er næsten to døgn kortere end de laks, som transporteres med lastbil på traditionel vis.

Af norske forskere er det dokumenteret, at laks, der håndteres efter Hav Line metoden, har en højere kvalitet end de laks, der er håndteret på den traditionelle metode. Blandt andet af denne årsag, er konceptet en gevinst for Norge i den samlede konkurrence på de europæiske markeder.


Foto: Hirtshals Havn

I mere end halvandet år har "Norwegian Gannet" fast anløbet Hirtshals Havn 2-3 gange om ugen med frisk laks fra de norske laksegårde, og denne trafik vil efter mandagens dom kunne fortsætte i samme takt, så snart Hav Line har fået fornyet de tilladelser, som den norske stat allerede har givet selskabet.

Det er jo forventeligt, at nogle lakseopdrættere har holdt sig tilbage fra at bruge "Norwegian Gannet" på grund af den usikkerhed, som den norske stat har skabt. Med den klare dom, der giver Hav Line medhold, må vi derfor forvente, at mængden af laks nu vil vokse yderligere, når flere opdrættere vil bruge "Norwegian Gannet". Det vil styrke Hav Lines markedsposition inden for effektiv og hurtig levering af højkvalitetslaks til de europæiske markeder. Hav Line er en ultra spændende samarbejdspartner for Hirtshals Havn, og den kommende vækst vil naturligvis have en afsmittende effekt på Hirtshals Havn, siger bestyrelsesformand ved Hirtshals Havn Anker Laden-Andersen.

Kommentarer & synes godt om