Nu kan du selv bestille en færdselskontrol eller betjent

Nordjyder kan nu selv at bestille en færdselskontrol eller forebyggelsesbetjent hos politiet

Mere end 2 år siden

Den 16. august åbnede Nordjyllands Politi op for en ny mulighed, som gør nordjyske borgere i stand til selv at bestille en færdselskontrol eller en forebyggelsesbetjent.

Politikredsen har nemlig lavet to formularer på politi.dk/nordjylland, hvor borgerne kan bestille politiet til at foretage en færdselskontrol på en angivet adresse eller få kontakt til en forebyggelsesbetjent - i form af for eksempel en "rullende politistation" til en event, eller for rådgivning ved for eksempel indbrud eller anden kriminalitet.

Bestillingen behandles af politiet, og der gives feedback til bestilleren, hvorved man får oplyst, når politiet har foretaget færdselskontrollen. Politidirektør ved Nordjyllands Politi, Anne Marie Roum Svendsen, udtrykker sin tilfredshed over, at politikredsen nu skruer op for servicen på nettet.

Det giver borgerne mulighed for at kontakte os nemt og direkte med et konkret ønske. Med det her tiltag vil vi gerne gøre det mere tydeligt, at man er meget velkommen til at kontakte os og til at bruge politiet, også når man ikke skal anmelde noget, fortæller politidirektøren.

Anne Marie Roum Svendsen håber i øvrigt at mange borgere vil benytte sig af muligheden for at ”bestille en politibetjent.”

Nu bliver det også mere tydeligt, at man som borger sagtens kan være med til at påvirke, hvor vi laver vores færdselskontroller. Man kan for eksempel bestille en færdselskontrol, hvis man oplever steder, hvor der bliver kørt meget hurtigt, eller man generes af meget larmende knallertkørsel, uddyber politidirektøren.

Let adgang til politiets solide lokalkendskab

Og som eksempler på det andet tiltag – bestilling af en forebyggelsesbetjent – nævner Anne Marie Roum Svendsen, at det kan være, hvis man oplever vedvarende uro fra unge i et område, hvis man ønsker rådgivning om boligsikring i borgerforeningen, eller hvis man er bekymret for en person i ens lokalsamfund.

Vores forebyggelsesbetjente har et solidt lokalkendskab, og det gør dem særdeles velegnede til at træde til og hjælpe, hvis man er bekymret for en udvikling i ens nærområde. Det skal borgerne vide, og de skal gerne se, at det er let at få kontakt til os, forklarer politidirektøren.

Nordjyllands Politi håber, at borgernes bestillinger generelt vil bidrage til at øge sikkerheden på vejene og styrke følelsen af tryghed i nærområderne.

Sådan bestiller du en kontrol eller betjent

  1. Gå ind på politi.dk/nordjylland
  2. Klik på ”Få besøg af en forebyggelsesbetjent” eller ”Bestil en færdselskontrol”
  3. Udfyld og send formularen

Politiet ser alle bestillinger igennem, og når sagen er behandlet, vil borgeren modtage en bekræftelse på, hvad politiet agter at gøre i sagen – ligesom politiet også vil følge op efter en eventuel indsats. Der kan være henvendelser, som politiet – efter en konkret vurdering – ikke vil kunne imødekomme.

Tilfælde hvor henvendelsen handler om foreksempel ødelagte vejskilte, manglende færdselstavler eller defekt asfalt – så er det kommunen, man skal kontakte og ikke politiet, forklares der.

Denne reklameplads vises over 5.000 gange om ugen!

Denne reklameplads er ledig. Klik på knappen herunder for at læse mere om annoncering i Skipperposten.

Kommentarer & synes godt om

Denne reklameplads vises over 5.000 gange om ugen!

Denne reklameplads er ledig. Klik på knappen herunder for at læse mere om annoncering i Skipperposten.